Baneregler

 

  1. Følg kun hovedbanen, ta ingen snareveier. Only use the main track. Never use short cuts.
  2. Kjøring inn i pitlane skal foregå i sakte fart (gangfart) Only enter the pitlane in slow speed (walking speed)
  3. Dersom du er uheldig og kjører ut av banen, skal du signalisere etter hjelp fra betjening. Gå ikke ut av gokarten. If you by accident happen to drive off the track, you must signal the track assistants and ask for their help. Don`t exit the go-kart.
  4. Ta ikke på motoren (eksosen). Det kan føre til brannskade. Do not touch the engine because you could burn yourself.
  5. Kjøring som er farlig for omgivelsene er ikke tillatt, og medfører bortvisning fra banen. Dangerous driving is not accepted. In case of hazardous driving, the driver will be escorted from the driving ground.
  6. Skade på gokartene som er resultat av uvettig kjøring, medfører erstatningsansvar. If dangerous driving damages the go-kart, you will have to pay for the damages and other liabilities
  7. Fører plikter å rette seg etter disse regler, samt betjeningens anvisning. These rules and the instructions given by the management are compulsory for the driver.
  8. Langt hår og løse gjentander på klær må settes opp sikres innen kjøring. Long hair and loose repeats on clothing must be set up secured before driving